Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu jutrzejszym tj. 5 listopada(czwartek) w godz. 8.00 – 14.00 w związku z wymianą elementów przyłączeniowych na ul. Kościelnej w Woźnikach wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Woźnikach – ul. Kościelna, ul. Cicha, ul. Wadowicka, ul. Wspólna oraz nieruchomości przyległe. Czasowe problemy z dostawą wody mogą również wystąpić 6 listopada (piątek).

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 27 sierpnia (czwartek) do godz. 14.00 z powodu awarii sieci wodociągowej wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Lgota – ul. Świętej Anny i ul. Krzemionka.

Ostatnie pożegnanie Wójta Gminy Tomice

adamkreciochZ wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 23 sierpnia 2015 r. śp. Adama Kręciocha – Wójta Gminy Tomice. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 17 sierpnia (poniedziałek) od godz. 15.00 oraz w dniu jutrzejszym tj. 18 sierpnia (wtorek) do godz. 12.00 z powodu awarii sieci wodociągowej mogą wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Woźniki.

Apel o ograniczenie zużycia wody !!!

woda_brakW związku z przedłużającym się okresem suszy Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach zwraca się do mieszkańców Gminy Tomice o ograniczenie używania wody wyłącznie do celów sanitarnych. Dotyczy to szczególnie dni weekendowych. Nie należy używać wody do mycia samochodów, placów, fasad budynków, czy podlewania roślin. Możliwości produkcyjne ujęć wody uzależnione są od ich wydajności, a te z tygodnia na tydzień ulegają gwałtownemu zmniejszaniu.

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 30 lipca w godz. 15.00 – 19.00 z powodu awarii głównej nitki sieci wodociągowej mogą wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Zygodowice.

Ograniczenia w dostawie wody !!! – informacja

woda_brakKierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach informuje, że w związku z drastycznym spadkiem wydajności ujęć na rzece Skawie oraz awarią zasilania elektroenergetycznego możliwe jest wystąpienie braków w dostawie wody w miejscowościach: Witanowice, Zygodowice, Lgota oraz w Gminie Brzeźnica. Braki mogą być lokalne lub ciągłe. Mieszkańców, którzy posiadają dostęp do wody bieżącej, prosi się o zachowanie szczególnego umiaru i ograniczenie zużycia wody tylko do celów spożywczych i sanitarnych.

czytaj więcej »

Problemy z wydajnością ujęć na rzece Skawie

woda_brakW związku z drastycznym spadkiem wydajności ujęć na rzece Skawie, Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach zwraca się z apelem do wszystkich odbiorców wody w miejscowościach: Witanowice, Zygodowice, Woźniki, Lgota oraz mieszkańców Gminy Brzeźnica o zachowanie szczególnego umiaru i ograniczenie zużycia wody TYLKO do celów spożywczych i sanitarnych. Sytuacja jest poważna i od postawy mieszkańców oraz ich pomocy i zrozumienia zależy ciągłość dostaw wody !!!
Zawiadomienie to jest ważne od dnia 05 lipca 2015 r. do odwołania.