Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu jutrzejszym tj. 30 kwietnia w godz. 08.00 – 14.00 wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza – ul. Piastowska, ul. Spacerowa i ul. Dębowa (od cmentarza w kierunku centrum).

Gminny Zakład Komunalny włączył się w sprzątanie Skawy

smieci15a00W sobotę (25.04) Gminny Zakład Komunalny w Tomicach przyłączył się do akcji sprzątania Skawy zorganizowanej przez firmę Kajaki Na Skawie przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Tomickiej, Gminy Tomice, Gminy Wadowice i Powiatu Wadowickiego i LGD Wadoviana. Nasi pracownicy wywieźli blisko 1,200 kg śmieci zgromadzonych przez uczestników spływu.
Nie jest to ostatnie przedsięwzięcie realizowane przez GZK. W maju pracownicy publiczni przeprowadzą akcję sprzątania dzikich wysypisk i składowisk śmieci na terenie całej Gminy.

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu jutrzejszym tj. 23 kwietnia (czwartek), w godz. 07.00 – 10.00, z powodu konieczności wymiany elementów sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza – ul. Jana Pawła II (od sklepu motoryzacyjnego do granicy z Graboszycami).

Światowy Dzień Wody 2015

woda15a00W dniu dzisiejszym obchodzimy Światowy Dzień Wody. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 r. W tym roku mając na uwadze, że słodka woda to zaledwie ok. 3% zasobów wody na świecie, około 1,2 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody oraz że 3,3 miliarda ludzi mieszka w miastach hasło XXIII Światowego Dnia Wody to „WODA i ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”.

O obchodach Światowego Dnia Wody można przeczytać >>>tutaj<<<

Możliwość przyłączenia domu do kanalizacji sanitarnej

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje mieszkańców sołectwa Radocza objętych realizacją budowy kanalizacji sanitarnej w roku 2013 (etap II) o możliwości podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie informuje, iż koszt przyłączenia budynku do sieci sanitarnej w całości pokrywa właściciel posesji co wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) art. 15 ust. 2.

czytaj więcej »

Prace na oczyszczalni ścieków w Radoczy odebrane

sbr15a0022 grudnia 2014 roku został podpisany protokół ostatecznego odbioru robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej pt.: „Modernizacja gospodarki osadami na oczyszczalni ścieków w Radoczy”. Przeprowadzone prace przez P.U.P.H. „Otech” z Gorlic za kwotę 1.512.384,45 zł. pozwoliły rozbudować przebieg procesu oczyszczania ścieków w zakresie obioru, stabilizacji i zagęszczania nadmiernych osadów ściekowych powstających na oczyszczalni SBR w Radoczy.
czytaj więcej »