woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu jutrzejszym tj. 23 kwietnia (czwartek), w godz. 07.00 – 10.00, z powodu konieczności wymiany elementów sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza – ul. Jana Pawła II (od sklepu motoryzacyjnego do granicy z Graboszycami).

wielkanoc_gzk15

woda15a00W dniu dzisiejszym obchodzimy Światowy Dzień Wody. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 r. W tym roku mając na uwadze, że słodka woda to zaledwie ok. 3% zasobów wody na świecie, około 1,2 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody oraz że 3,3 miliarda ludzi mieszka w miastach hasło XXIII Światowego Dnia Wody to „WODA i ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”.

O obchodach Światowego Dnia Wody można przeczytać >>>tutaj<<<

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu jutrzejszym tj. 17 marca (wtorek), w godz. 08.00 – 14.00 wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Lgota – ul. Podgórska, ul. Poprzeczna i ul. Podlas.

workownice15a00Urząd Gminy w Tomicach oferuje do sprzedaży 2 workownice typu DRAIMAD. Workownice służyły do odwadniania osadu nadmiernego i wstępnego powstającego na oczyszczalni ścieków w Radoczy. Oferowane urządzenia (workownice) – 6 – stanowiskowa i 3 – stanowiskowa są wyprodukowane przez firmę TEKNOFANGHI sri ITALY.
czytaj więcej…

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje mieszkańców sołectwa Radocza objętych realizacją budowy kanalizacji sanitarnej w roku 2013 (etap II) o możliwości podłączania się do sieci kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie informuje, iż koszt przyłączenia budynku do sieci sanitarnej w całości pokrywa właściciel posesji co wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) art. 15 ust. 2.

czytaj więcej…

sbr15a0022 grudnia 2014 roku został podpisany protokół ostatecznego odbioru robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej pt.: „Modernizacja gospodarki osadami na oczyszczalni ścieków w Radoczy”. Przeprowadzone prace przez P.U.P.H. „Otech” z Gorlic za kwotę 1.512.384,45 zł. pozwoliły rozbudować przebieg procesu oczyszczania ścieków w zakresie obioru, stabilizacji i zagęszczania nadmiernych osadów ściekowych powstających na oczyszczalni SBR w Radoczy.
czytaj więcej…

gzk_bn14

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu jutrzejszym tj. 11 grudnia, z uwagi na prace montażowe sieci wodociągowej przy budynku starej szkoły, w godz. 07.00 – 15.00 wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Lgota.

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 04 grudnia, z uwagi na awarię przyłącza w okolicy cmentarza, do godz. 15.00 wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza od cmentarza do drogi krajowej.

Copyright 2011 @ gzk.tomice.pl Administrator: Grzegorz Łopatecki
Designed by: Jigsaw Puzzles     Coded by : srilanka gems | usa poker | poker themes