woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 28 listopada, z uwagi na awarię sieci wodociągowej przy ul. Zielonej spowodowanej budową sieci kanalizacyjnej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza.

gzk12a00Podczas obrad XXXVI sesji radni  Rady Gminy Tomice jednogłośnie przedłużyli do 31 grudnia 2015 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny w Tomicach. Jednocześnie utrzymali dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków  w wysokości 1,00 zł (netto).

mod_sbr14a00Pełną parą idą prace budowlane związane z rozbudową i modernizacją  gospodarki odpadami. Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy zakłada wykonanie instalacji do odbioru, stabilizacji i neutralizacji odpadów powstających w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Radoczy. Nowo powstała instalacja pozwoli odseparować z całej masy ścieków takie odpady jak m.in. piasek, czy skratki.
czytaj więcej…

rura14b00Zakończyły się prace remontowe węzła rozdzielczego głównej magistrali wodociągowej „Przy Krzyżu Witanowice – Brzeźnica”.

W czytaj więcej prezentuje klika zdjęć z remontu.

 

czytaj więcej…

rura14a00Gminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje, że w związku z planowanymi pracami remontowymi węzła rozdzielczego głównej magistrali wodociągowej „Przy Krzyżu Witanowice – Brzeźnica” wystąpią braki w dostawie wody pitnej w miejscowościach: Witanowice – ul. Krakowska, ul. Nowy Świat, ul. Przy Krzyżu (w kierunku Zygodowic), Witanowice – ul. Pagór, ul. Osiczyna, Zygodowice, Gmina Brzeźnica w dniach prowadzenia prac, tj. w dniach 30-31 lipca (środa, czwartek) br. w godzinach od 7:00 do 17:00.

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje, że w dniu jutrzejszym (18 lipca), w wyniku prowadzonych prac remontowych, mogą wystąpić braki w dostawie wody w miejscowości Radocza (ul. Jana Pawła II od ul. Słowiańskiej) do godz. 12.00.

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje, że w dniu jutrzejszym (09 czerwca), z uwagi na awarię sieci wodociągowej, mogą wystąpić braki w dostawie wody w miejscowości Radocza (ul. Kościelna) od godz. 08.00 do godz. południowych.

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach informuje, że w dniu jutrzejszym (21 maja), w wyniku prowadzony prac remontowych, mogą wystąpić braki w dostawie wody w miejscowości Lgota (od budynku b. szkoły do pomnika) w godz. 08.00 – 12.00.

woda_brakGminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 08 maja,  z uwagi na awarię sieci wodociągowej, mogą wystąpić braki w dostawie wody w miejscowości Woźniki od remizy OSP w stronę Zygodowic.

gzk_logKierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach informuje, że biuro Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach (ul. Wadowicka 49) w dniu 2 maja 2014 roku (piątek) będzie nieczynne (podstawa prawna: art. 130 § 2 Kodeksu pracy).

Copyright 2011 @ gzk.tomice.pl Administrator: Grzegorz Łopatecki
Designed by: Jigsaw Puzzles     Coded by : srilanka gems | usa poker | poker themes