Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością