Potwierdzenie przyjęcia do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego

Potwierdzenie przyjęcia do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego